De juiste balans
Hoe vindt je de juiste balans tussen werk en privé

Hoe vindt je de juiste balans tussen werk en privé

In Nederland zijn er niet zoveel maatregelen ter ondersteuning van jonge vrouwelijke ondernemers met een gezin. Deze groep is kwetsbaar in de zin dat zij de aansluiting met ondernemerschap en/of de arbeidsmarkt missen als zij in deze jaren niet betrokken blijven, en ze zijn daarom essentieel voor het dichten van de loon- en genderkloof. Zonder een systeem ter ondersteuning van de werk-privé balans, dat het gelijkelijk verdelen van de lasten vergemakkelijkt, bijvoorbeeld door het aanbieden van flexibele kinderopvang voor alle leeftijden (zoals in Scandinavië), blijven de kansen voor vrouwen ongelijk, omdat vrouwen nog steeds meer tijd moeten investeren dan mannen aan het begeleiden van de kinderen.

Dit effect is onevenredig hoog voor vrouwelijke ondernemers, omdat juist zij vaker dan mannen als reden voor het starten van een onderneming de balans tussen hun bedrijf en zorgtaken noemen. Dit kan voor jou wanneer jij bij deze doelgroep hoort een behoorlijke uitdaging zijn, vanwege de zorgtaken thuis, gecombineerd met de onderneming op kantoor. Dit kan voor een verstoorde werk / privébalans zorgen bij jou. Hierdoor kan het vrij lastig zijn voor jou om je te blijven focussen en om een goede balans te vinden. Dit kan met name ervoor zorgen dat het lastig is uit te vinden voor jou, op welke plek jij op dat moment het meest nodig bent.

Sommigen zien zelfs het toenemende percentage van vrouwen onder ondernemers als een noodzaak in plaats van een keuze, de vrouwelijke doelgroep wordt onder andere gedreven doordat zij zich gedwongen voelen de zorgtaken op zich te nemen. Een additioneel risico voor de onevenredige belasting van en daarmee mogelijkheden in ondernemerschap voor vrouwen in Nederland dreigt ook met de toenemende behoefte aan mantelzorg, die veelal moet worden opgebracht door mensen op werkzame leeftijd en waar vrouwen vaak een groter deel op zich nemen. Dit kan voor jou als vrouw erg lastig zijn, want je wordt van hort naar her heen en weer geslingerd. De reden hiervoor is vanwege de vele eisen die er zijn thuis, maar ook op de werkvloer van de werknemers om jou heen. Je ziet dat er weinig tijd voor jou zelf over blijft om te ontspannen en te genieten van wat je hebt bereikt.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat vrouwen worstelen met de volgende zaken in hun werk / privé balans. Zodra er jonge en of opgroeiende kinderen zijn, kunnen ze worstelen met hun werk / privé balans. Daarnaast doen vrouwen gemiddeld nog steeds traditioneel meer in huis dan mannen, met name op het gebied van de verzorging van de kinderen. Er kan behoefte zijn aan een sparringpartner en of coach die een spiegel kan voorhouden, wanneer bepaalde zaken van de werkvloer mee worden genomen naar huis. Hierdoor kunnen zij emotioneel betrokken blijven bij het bedrijf, zelfs wanneer ze thuis zijn.

Daarnaast is het zo dat er sprake is van zelfonderschatting en dat het nooit goed genoeg is van wat zij hebben bereikt op de werkvloer. Er is sprake van ambitie en perfectionisme en er worden moeilijk grenzen gesteld, daarnaast is er een schuldgevoel dat je als moeder te weinig tijd met je kinderen besteed. Wanneer jij dit beter kan kanaliseren dan zul je als ondernemer ook beter renderen. Daarom is het goed om te werken aan jezelf, want daarmee werk jij ook aan jouw bedrijf.

6 tips voor een gezonde werk-privébalans. | Randstad

 

Auteur: Navayo Leeuwin